फलक
.................................................. मुखपृष्ठ ( होमपेज) ........................................ आमच्याविषयी थोडेसे... ........................................ संपर्क ..................................................

विकसन

(वृत्त- वसंततिलका)

कंपायमान कलिका सुकुमार झाली,
स्वेदे तदीय तनु चिंब भिजोनि गेली,
भेणें तिनें मुरकुनी शिर नम्र केलें,
बाष्पीय बिन्दूहि अहा ! सहसा गळाले !                        १

(वृत-शार्दूल विक्रीडित)
“हा वेडे ! फुलण्यास लाज इतुकी कां अंतरी पावसी ?
हास्या दावुनि, सिद्धही रसिक तो जिंकावया हो कशी !”
ऐसें पालक देव एक तिजला आश्वासुनी बोलला;
तेव्हां ती फुलली; रसज्ञ जनही सौख्यांत हा पीहला !        २

२८ जानेवारी १८८९
करमणूक, २२ नोव्हेंबर १८९०, पृ. ३७
'यथामूल आवृत्ती', ९९६७, पृ. ४७

केशवसुतांचा जीवनपट

फलक