फलक
.................................................. मुखपृष्ठ ( होमपेज) ........................................ आमच्याविषयी थोडेसे... ........................................ संपर्क ..................................................

मदन आणि मदनिका

“Cupid and my Campaspe played At cards for kisses” & c.
- J Lylye.

(दिंडी)
मदन आणि मदनिका प्रिया माझी
चुम्बनांचे कारणें सोंगट्यांही
खेळण्याला बैसलीं; तधीं गाजी
मदन जाऊं लागला हार पाहीं !                                 १

(शार्दूलविक्रीडित)
भाता आणि धनुष्य आणि शर ते त्यानें पणीं लाविले,
तैसे दोनहि चक्रवाक अपुले; सारे तिनें जिंकिले !
स्वोष्ठींच्या मग विद्रुमासि मुकला ! खालीं तयें टाकिला
गालींचाहि गुलाब नंतर भला, तोही तिनें जिंकिला !        २

(वृत्त-वसंततिलका)
तेव्हां हनूवरिल वर्तुळ त्या खळीला,
भाळावरील मग त्या स्फटिकप्रभेला
लावी यथाक्रम सुमेषु पुन: पणास;
जिंकून घे मदनिका सहसा तयांस !                          ३

(वृत्त-शार्दूलविक्रीडित)

वेडा होउनि लावुनी स्वनयनें दोन्ही तदा खेळला,
नेलीं तींहि तिनें; सुमेषु उठला होऊनियां अंधळा !
हा ! हा ! हे मदना ! तुझी जर हिनें केली अवस्था अशी,
व्हायाची न कळे हिशीं तर दशा आतां मदीया कशी !     ४

२ मार्च, १८८८
करमणूक, ६ डिसेंबर १८९०, पृ. ५३-५४
मासिक मनोरंजन, व. ९ अं. ३
सप्टेंबर १९०३, पृ. ६९

केशवसुतांचा जीवनपट

फलक