फलक
.................................................. मुखपृष्ठ ( होमपेज) ........................................ आमच्याविषयी थोडेसे... ........................................ संपर्क ..................................................

कविच्या हृदयीं जसे गुंगती

(जाति-साकी)

कविच्या हृदयी जसे गुंगती कवितेचे मधु बोल,
किंवा गायकमतींत झुकती ताना त्या सुविलोल,
तसे माझिया अन्तर्यामीं तुझिया सौन्दर्याचे
विकास हंसती सखे निरंतर, हृदयंगम जे साचे !            १

अलिच्या गुंजारावी जैशी मधुलोलुपता खेळे,
वसन्तशोभासक्ति ज्यापरी कोकिलगानीं डोले;
मदीय चित्तव्यापारीं तूं तशीच मधुरे बाले
खेळत असशी; तेणें आहे भ्रमिष्ट मन्मन झालें !            २


- यथामूल आवृत्ती', १९६७, पृ. १२२

केशवसुतांचा जीवनपट

फलक